پیکاپ پاسپورت

پیکاپ پاسپورت چیست؟

 

هنگامی که پاسخ درخواست ویزا، از طریق ایمیل به اطلاع متقاضی رسید، فرد موظف است با در دست داشتن پرینت ایمیل و پاسپورت خود به سفارت کشور مربوطه مراجعه کرده و نسبت به الصاق ویزا اقدام نماید. بسیاری از افراد به دلیل محدودیت‌های زمانی و یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها با استفاده از خدمات پیکاپ از سفر مجدد به کشور ثالث و دریافت ویزای خود اجتناب می‌کنند.

به این منظور متقاضی می‌تواند با تعیین نماینده‌ای قانونی پرینت ایمیل سفارت به همراه پاسپورت خود را در اختیار این نماینده قرار داده و با هزینه ای بسیار کم و ظرف مدتی بسیار کوتاه، بدون نیاز به اقامت در کشور ثالث ویزای خود را دریافت نماید

هزینه پیکاپ پاسپورت کانادا

شهر پیکاپنوع ویزامسافر
آنکارامهاجرتی و غیر مهاجرتی200 هزار تومان + 138 لیر
ابوظبیغیر مهاجرتی440 درهم امارات
دبیغیر مهاجرتی190 درهم امارات

 

هزینه پیکاپ پاسپورت آمریکا

شهر پیکاپمسافر
(در صورت پست مرکزی) دبی140 درهم امارات
(در صورت پست مرکزی) ابوظبی440 درهم امارات
ارمنستان400 هزار تومان
(در صورت پست مرکزی) آنکارا75 دلار